Välj en sida
Tillgänglighet i Öresundsregionen

TILLGÄNGLIGHETSATLAS


KUND Region Skåne / Örestat

PROJEKT Öresundsregionens tillgänglighetsatlas har tagits fram för att belysa hur tillgängligheten till och från arbetet ser ut ur ett Öresundsregionalt perspektiv.

Uppdraget var att sammanställa rapporten i en folder på svenska och danska. Mer om projektet och den svenska versionen går att läsa på  www.orestat.se.  

css.php