Välj en sida

SMDF


KUND Smdf

UPPDRAG Smdf är en stiftelse med ändamål att stödja forskning och sprida information om Duchennes- och Beckers muskeldystrofi. Stiftelsen har sedan starten stöttat flera forskningsprojekt, samt anordnat ett flertal symposier. Vårt uppdrag var att skapa en ny webbsida, se mer på smdf.se.

css.php