Välj en sida

PATIENTSÄKERHETSKORT


KUND Region Skåne

UPPDRAG Region Skåne arbetar med att göra vården säkrare under vistelse på sjukhus och har därför tagit fram ett slags patientsäkerhetskort som finns på väl valda platser på sjukhuset. Patientäkerhetskortet talar om för patienten vad hen kan tänka på under sin vistelse, som t ex vikten av handhygien, hur man kan förebygga blodproppar och liggsår. Vårt uppdrag var  den grafiska utformning utav patiensäkerhetskortet. Illustrationerna har Fredrika Form gjort.

css.php