Välj en sida

SOUTHERN SWEDEN GOING GLOBAL


KUND Invest in Skåne

UPPDRAG Grafisk profil för Southern Sweden Going Global, ett projekt som drivs av Invest in Skåne tillsammans med inkubatorerna Medeon och Lund Life Science Incubator. 45 nystartade företag inom biotech, medtech och health erbjuds kompetenshöjande aktiviteter. Målet med projektet är att företagen som ingår ska få bättre kunskap om hur man gör affärer utomlands vilket ska bidra till ökade affärsmöjligheter på den internationella marknaden. Vi skapade en grafisk profil som innehåller logotyp, färger, typografi, symboler samt mallar för nyhetsbrev och Powerpoint.

css.php