Välj en sida

Det är dålig uppdatering på vår webbsida men vi jobbar inte mindre för det – tvärtom. Flitens lampa är tänd och hårt arbete belönas. Region Skåne har tilldelats pris för bästa årsredovisning 2013 av PwC Sverige, en årsredovisning signerad Wilma Designbyrå! Vi är väldigt stolta och glad över denna utmärkelse och firar lite extra idag!

Såhär skriver Region Skåne själva om sitt pris:

Region Skåne har tilldelats pris för bästa årsredovisning 2013 av PwC Sverige, marknadsledande konsultföretag inom revision, redovisning, skatt- och affärsrådgivning.
Det senaste året har ett stort förbättringsarbete vad gäller Regions Skånes årsredovisning ägt rum. Bakgrunden var att intresset för årsredovisningen var lågt och uppdraget från den politiska ledningen löd därför: förenkla, förtydliga, dra ned sidantalet och förstärk medborgar- och medarbetarperspektivet.

Det omfattande förbättringsarbetet har varit lyckat och nu även resulterat i att Region Skåne har tilldelats PwCs pris för bästa årsredovisning 2013. Ett stort tack riktas till alla medarbetare som varit involverade i förbättringsarbetet.

”Det är fantastiskt roligt att ett långsiktigt och enträget förändringsarbetet gett resultat och denna utmärkelse. Detta hade inte varit möjligt utan ett stort engagemang från alla berörda och en intresserad politisk ledning. Nu gäller det att inte slå sig till ro, utan att fortsätta utveckla innehållet i Region Skånes årsredovisning.” Säger Lars-Åke Rudin, Ekonomidirektör i Region Skåne.

En av nyheterna vad gäller årsredovisningen 2013 är att den finns som digital version, anpassad för mobiltelefon och surfplatta med interaktiva lösningar. Läsaren kan dels titta på filmer samt ta del av fördjupande information. En annan nyhet är att verksamhetsberättelser från nämnder, förvaltningar och bolag har lyfts in i slutet av årsredovisningen.

PwCs officiella motivering lyder:
”Årsredovisningen och förvaltningsberättelsen är en utomordentligt bra sammanfattning av en mycket omfattande och komplex verksamhet. Fokus ligger på väsentligheter och självklart på rapportering av måluppfyllelsen som tydligt speglar Regionens styrmodell. Den har också en tydlig ambition att fånga medborgarperspektivet och den är synnerligen lättillgänglig”.

css.php